Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ (26/9)

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Ευρωπαïκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, από το 2001. Σε όλη την Ευρώπη, 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που εκπροσωπούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα 47 κράτη μέλη, ενθαρρύνονται να μάθουν περισσότερες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, στο σχολείο ή εκτός σχολείου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχοντας πεισθεί ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για επίτευξη μεγαλύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας, προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη.
 


Με ευκαιρία την ημέρα αυτή, μια σειρά από δραστηριότητες οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη: δραστηριότητες για παιδιά και με παιδιά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, μαθήματα στη τάξη και συνέδρια. Εθνικές αρχές και διάφοροι εταίροι μπορούν να οργανώσουν δραστηριότητες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητά από τις χώρες που συμμετέχουν να ορίσουν «Εκπροσώπους» για την ημέρα, για να συντονίζουν τις δραστηριότητες που οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών του 2001 γιορτάστηκε με επιτυχία σε 45 χώρες της Ευρώπης, με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ατόμων σε εκδηλώσεις που αναδείκνυαν τη γλωσσική διαφορετικότητα και τα οφέλη που παρέχει η δυνατότητα της επικοινωνίας σε περισσότερες από μια γλώσσες. Σε συνέχεια της επιτυχημένης αυτής διοργάνωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακήρυξε την 26η Σεπτεμβρίου ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;
Η ημέρα αυτή θεσμοθετήθηκε προκειμένου:
 • Να ενημερωθούν οι πολίτες για την ύπαρξη, αλλά και την αξία των πολλών και διαφορετικών γλωσσών που υπάρχουν στην Ευρώπη.
 • Να επικεντρωθεί η προσοχή του κοινού στην ανάγκη εκμάθησης γλωσσών και διεύρυνσης των γνώσεων του που αφορούν τη γλωσσολογία.
 • Να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την ανάγκη προστασίας αλλά και προβολής της πλούσιας γλωσσολογικής κληρονομιάς της Ευρώπης.
 • Να συνεχιστεί η δυναμική του Ευρωπαϊκού έτους γλωσσών, δηλαδή του 2001 και ιδιαίτερα να στηριχθούν οι συνεργασίες που δημιουργήθηκαν στις περισσότερες χώρες.
 • Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που ήδη ξεκίνησαν την προηγούμενη χρονιά και να προωθηθούν νέες που θα απευθύνονται σ’ ένα πιο διευρυμένο ακροατήριο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών χαρακτηρίζεται από ποικιλία στόχων που συμφωνούν με το διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητες δίνονται στο:
 • Να δοθεί έμφαση στην αναγνώριση της μοναδικής αξίας που έχει κάθε γλώσσα, ως μέσο έκφρασης αυτών που τη χρησιμοποιούν.
 • Να προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης, η οποία θα πρέπει να συντηρηθεί, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατευθούν οι γλώσσες των μειονοτήτων.
 • Να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση γλωσσών, μέσα και έξω από τα σχολεία, είτε για μελέτη, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, για τους σκοπούς της κινητικότητας, για ανταλλαγές, είτε για απλή ευχαρίστηση.
 • Να τονιστεί η σημασία της «Δια Βίου Μάθησης», καθώς η γλωσσική εξέλιξη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια.
 • Να υπενθυμίζει τη σημασία μιας γλωσσολογικής πολιτικής, όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική επιτυχία, αλλά σε σχέση με την κοινωνική ολοκλήρωση, το δικαίωμα έκφρασης, την κατανόηση άλλων πολιτισμών και εν τέλει τη συμμετοχή στη δημιουργία μιας κοινωνίας ειρηνικής και δημοκρατικής.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που συμφωνούν για το ότι θα έπρεπε να ήμασταν πολύγλωσσοι, σε πολλές χώρες της Ευρώπης μόνο οι μισοί κάτοικοι μιλούν μια ξένη γλώσσα. Στην Ελλάδα τα πράγματα διαφέρουν βέβαια από την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα απαιτεί την εκμάθηση μιας ή και περισσοτέρων γλωσσών. Ίσως, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης και, βέβαια, εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρονται τόσες ευκαιρίες για εργασία σε μία άλλη χώρα (εθελοντισμός, ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων), που  ωστόσο χάνονται από την έλλειψη γλωσσικών γνώσεων.

Ταυτόχρονα, όμως, οι επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο, ώστε η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται απαραίτητη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να εργάζονται στη χώρα τους. Η Ευρώπη διαθέτει έναν πραγματικό γλωσσικό θησαυρό. Υπάρχουν περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες, χωρίς να υπολογίσουμε τις γλώσσες εκείνες που μιλιούνται από πολίτες που κατάγονται από άλλες ηπείρους.

Η εκμάθηση γλωσσών παρουσιάζει πλεονεκτήματα για όλο τον κόσμο και για όλες τις ηλικίες. Δεν είναι ποτέ αργά για να μάθουμε ξένες γλώσσες και να επωφεληθούμε από αυτές. Γιατί σημαντική είναι η διάθεση και η ικανότητα επικοινωνίας που προσφέρει η εκμάθηση μιας γλώσσας, σε όλα τα στάδια της ζωής. Και ας μην ξεχνάμε το κυριότερο, η εκμάθηση γλωσσών συντελεί στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών με διαφορετικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στις πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Στην Ευρώπη, σήμερα, ομιλούνται 200 γλώσσες και διάλεκτοι.
 • Η πιο διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα Aγγλικά, καθώς το 34% των ευρωπαίων πολιτών τα χρησιμοποιεί ως δεύτερη γλώσσα. Ακολουθούν τα Γερμανικά (12%) και τα Γαλλικά (11%).
 • Οι πιο γλωσσομαθείς στην Ευρώπη είναι οι Λουξεμβούργιοι, καθώς το 99% μπορεί να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Ακολουθούν Λετονοί και Μαλτέζοι με 93%. Αντιθέτως, μόλις το 29% των Ούγγρων μιλά μια ξένη γλώσσα, ενώ ακολουθούν οι Άγγλοι (30%), οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί (36%).
 • Ένας στους δύο Έλληνες (49%) είναι ικανός να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ποσοστό το οποίο συμπίπτει με τον κοινοτικό μέσο όρο.
 • Το 44% των Ελλήνων έχει ως δεύτερη γλώσσα -μετά τη μητρική- τα Αγγλικά, το 8% τα Γαλλικά και τα Γερμανικά και το 3% συνεννοείται καλύτερα στα Ιταλικά.
 • Οι πιο γλωσσομαθείς είναι οι μαθητές, καθώς 8 στους 10 σε θέση να συνεννοηθούν σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
 • Η Ε.Ε. επενδύει πάνω από 30.000.000 ευρώ το χρόνο σε προγράμματα που προωθούν την εκμάθηση των γλωσσών, όπως το Socrates και το Leonardo da Vinci, προγράμματα που αναφέρονται, κυρίως, σε νέους και ουσιαστικά αφορούν στην ανταλλαγή μαθητών ή φοιτητών σε διαφορετικά σχολεία Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: XENIGLOSSA.GR
                ZOUGLA.GR

4 σχόλια:

 1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΤετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2012

  Αντώνη μου συμφωνώ απόλυτα με όσα αναφέρει η ανάρτησή σου αυτή.Εάν και εγώ ήξερα τουλάχιστον Αγγλικά δεν θα βασανιζόμουν 10 μέρες να συνδεθώ με τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.Βλέπεις υπάρχει και ο εγωισμός για να το παίξω γλωσσομαθής δεν άνοιγα ένα λεξικό για να μεταφράσω το sign in.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευσταθία μου, όπως και να το κάνουμε η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη στη ζωή μας!
   Αντώνης

   Διαγραφή
 2. Τρείς ξένες γλώσσες και άλλες δύο με τις οποίες τα κατάφερνα λίγο-πολύ ήταν τα εφόδιά μου όταν ξεκίνησα ως βοηθός διοίκησης σε μια μεγάλη εταιρεία 300 ατόμων. Οι γνώσεις μου ήταν απαραίτητες στις συναλλαγές με το εξωτερικό και με τα χρόνια ανέβηκα όλες τις βαθμίδες και συνταξιοδοτήθηκα μετά από 37 χρόνια καριέρας από την υψηλότερη διοικητική θέση. Προσέλαβα και εκπαίδευσα πολλά άτομα και πάντα το σημαντικότερο προσόν για την επιλογή τους ήταν οι ξένες γλώσσες.
  Όλοι οι νέοι πρέπει να μάθουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, αλλά να την μάθουν καλά !
  Αντώνη μου, συγχαρητήρια, για άλλη μιά φορά, για το υπέροχο blog σας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπημένη φίλη, Marie-Anne, πολύ σημαντική και σπάνια η γνώση των πέντε γλωσσών που κατέχεις! Σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ειδικότερα στην εποχή εκείνη που αποφάσισες να τις μάθεις! Χαίρομαι που βοήθησαν τόσο στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία και προχώρησες τόσο ψηλά, βάσει αυτών. Μακάρι και τα νέα παιδιά ν' ακολουθήσουν το παράδειγμά σου, γιατί η γνώση ξένων γλώσσών είναι ένα από τα σημαντικότερα προσόντα στην προσπάθεια για εύρεση εργασίας, στις δύσκολες μέρες που περνάμε.
   Σ' ευχαριστώ για όσα μας γνώρισες...
   Να είσαι πάντοτε καλά!
   Αντώνης

   Διαγραφή

Καλώς ήρθατε στα «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ»! Το ιστολόγιο ενημερώνεται με πολλή αγάπη και σεβασμό στους μικρούς μας φίλους. Κάθε σελίδα του συμπληρώνεται με μεράκι, όπως ένα παιδικό βιβλίο, φροντίζοντας ώστε να είναι καλαίσθητο κι ευχάριστο στα μάτια τους. Σας ευχαριστούμε που ομορφαίνετε την παρέα μας και μας δείχνετε την αγάπη σας με τα ευγενικά και ενθαρρυντικά σας σχόλια!